Verkenningen in de Haptonomie

Boek over Haptonomie geschreven onder redactie van W. Pollmann-Wardenier, rector van de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie met bijdragen van Prof. Dr. J.J. Dijkhuis, W. Pollmann- Wardenier en T. Troost.

Samenvatting

De haptonomie baseert zich op de ontwikkeling van de tastzin in al haar aspecten. De huid als tastzintuig en de aanraking daarvan spelen in deze ontwikkeling een grote rol.
Haptonomie als leer van de tastzin en het gevoel richt zich in haar visie en onderzoek specifiek op de menselijke tastzin en de ontwikkeling ervan. Omdat tasten altijd gevoel en gevoelens teweeg brengt, beweegt de haptonomie zich op het gebied van het menselijk gevoelsleven in al haar veelzijdigheid.
Haptonomie kan ook een ontmoetingswijze zijn die geënt is op het menselijk leven. Deze ontmoetingswijze openbaart zich in het tastend en voelend omgaan van mensen met zichzelf en anderen. Zo is haptonomie ook een wijze van leven, denken en handelen, die de mogelijkheden van dit tastend en voelend omgaan in mensen onderzoekt en activeert; mogelijkheden die in de westerse samenlevingen beschavingsvormen niet vanzelfsprekend worden ontwikkeld en beoefend.
Ingegaan wordt op de kwaliteit van de menselijke contacten, de toepasbaarheid in het therapeutisch handelen en de extra dimensie die de haptonomie kan geven aan de sportbegeleiding én de sportbeoefening.

Auteur W. Pollmann-Wardenier, J.J. Dijkhuis
Taal: Nederlands
ISBN10: 9022954579
ISBN13: 9789022954577
2017-05-18T15:03:40+01:00
Ga naar de bovenkant