EMDR

EMDR is een fantastische vorm van therapie waarmee je je trauma’s kunt verwerken. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring met het geven van deze therapie en ik blijf me verbazen over hoe effectief het is. In relatief korte tijd en zonder jaren met mij in het verleden te hoeven graven ga je merken hoe je de trauma’s opruimt. Vrijwel iedere sessie levert een opgelucht en meer ontspannen gevoel op.

In het verleden belandde ik als haptotherapeut regelmatig in een fase van de therapie waarin de ontwikkeling van cliënten stagneerde. Ze raakten dan gefrustreerd. De cliënten voelden dat ze hard werkten, maar dat er weinig vooruitgang merkbaar was. En ik wist dat er heel veel geduld, energie en tijd van ze gevraagd werd om verder te komen.
Om die reden heb ik ervoor gekozen me te bekwamen in de EMDR.
EMDR is een snelwerkende en effectieve vorm van traumatherapie waarmee ik met de cliënt het proces in vrij korte tijd weer ‘vlot’ kan trekken. Ik werk inmiddels een aantal jaren met EMDR en ik kan zeggen dat het effect regelmatig ‘magisch’ te noemen is. Cliënten knappen er enorm van op. Dat maakt mijn werk als therapeut heel dankbaar.

Wat is trauma?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis?

Als het goed is, verwerkt je brein de gebeurtenis. Dit betekent dat je je de situatie kunt herinneren zonder hierbij een fysieke lading of klachten te ervaren. Maar soms is een ervaring zo schokkend dat er in het verwerkingsproces iets niet goed gaat. Dan loopt de verwerking als het ware vast. Dit is wat we ‘trauma’ noemen.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt en denkt, en anders reageert op je omgeving. Je herkent je eigen gedrag vaak niet meer en je omgeving geeft dit soms ook aan.

Natuurlijk voel je je niet goed als dit het geval is. Toch kan het zijn dat je zelf niet door hebt dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Maar mogelijk heeft de schokkende gebeurtenis ervoor gezorgd dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten.

EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Welke klachten kun je ervaren bij een niet goed verwerkte gebeurtenis?

 • Nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • Herbelevingen (het is alsof de traumatische gebeurtenis telkens opnieuw plaatsvindt)
 • Vermijden van situaties die lijken op de gebeurtenis of daarmee te maken hebben
 • Sneller boos zijn
 • Gevoelens van onmacht
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen, zoals moeite met inslapen of doorslapen, bang zijn om te gaan slapen, nachtmerries.
 • Schaamte, schuldgevoel of een slecht idee over jezelf hebben
 • Somberheid
 • Gevoelens van angst, paniek, onrust
 • Zich overmatig zorgen maken
 • Gevoel van stress
 • Verhoogde alertheid/waakzaamheid
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbare reden te vinden is

Hoe werkt EMDR?

In zekere zin werk ik met twee zeer uiteenlopende vormen van therapie.

Anders dan in de organische therapievorm haptotherapie – waar het vooral gaat over de intermenselijke relatie tussen de therapeut en de cliënt, het voelen en beleven van de eigen lichamelijkheid daarin – werkt men binnen de EMDR met een strak protocol.

In dit protocol staan de stappen die ik met jou neem op weg naar de verwerking van het trauma. Dit neemt niet weg dat ik mijn vaardigheden als haptotherapeut wel degelijk inzet. Tijdens de EMDR ben ik nog steeds voelend aanwezig. Dit is ook de reden dat ik niet met een lichtbalk werk, maar met mijn handen. Ik blijf in contact met jou, zodat ik goed weet hoe het met je gaat terwijl ik de stappen van het protocol volg.

Binnen het werken met het protocol ga ik met jou terug naar de nare herinnering. Tijdens die herinnering laat ik je klikjes horen door de koptelefoon, maak ik handbewegingen voor je ogen of ik geef met mijn handen tikjes op je lichaam (meestal op je knieën). Daarnaast check ik, op vastgestelde momenten, waar je je bevindt binnen het verwerkingsproces. We ronden de sessie altijd positief af.

Meestal zijn er tussen de twee en tien sessies nodig. Soms meer. Dit hangt af van de ernst en complexiteit van het trauma, van de mate waarin jij de controle binnen de sessies kunt loslaten en de flexibiliteit van je brein. Jammer genoeg kan ik van deze flexibiliteit van tevoren geen inschatting maken.

Daarnaast is mijn ervaring dat het EMDR-traject ook langer duurt als er sprake is van depressiviteit.

Het is belangrijk dat je mij vertrouwt in mijn rol van therapeut. Dat maakt het makkelijker voor jou om de regie bij mij te laten en dus zelf de controle uit handen te geven. De ervaring leert dat hoe meer jij de controle kunt loslaten, hoe effectiever de EMDR zijn werk kan doen.

Het kan zijn dat we niet meteen de EMDR opstarten, omdat er eerst een basis van vertrouwen gevormd moet worden. Die basis vormen we door met elkaar te praten tijdens een aantal haptotherapeutische sessies. Daarin leren we elkaar beter kennen. Verder is het belangrijk dat jouw leven tijdens de EMDR voldoende stabiel is. Het hebben van een sociaal vangnet is uitermate wenselijk. Tijdens de intake schat ik in of er een voortraject nodig is voordat we met de EMDR kunnen starten en dit bespreek ik met je.

Belangrijk om te vermelden: een bevallingstrauma is zeer goed en snel te behandelen met EMDR. Wacht hier alleen niet mee totdat je weer zwanger bent! Zwanger zijn is namelijk een contra-indicatie voor EMDR. Je zult dan moeten wachten met de EMDR behandeling tot na je bevalling.